برای دوستانی که خود قصد نوشتن پایان نامه را دارند در زیر منابع اموزشی گرداوری شده است امید است که مثمر ثمر واقع شود.


دانلود کتاب صد نکته در پایان نامه نویسی :

مقاله کدام ازمون اماری را استفاده کنیم؟؟

دانلود راهنمای جامع مقاله نویسی