متن تقدیر و تشکر پایان نامه

 متن تقدیر و تشکر پایان نامه   خدای را بسی شاکرم که از روی کرم، پدر و مادری فداکار نسبیم ساخته تا در سایه درخت پربار وجودشان بیاسایم و از ریشه آنها شاخ و برگ گیرم و از سایه وجودشان در راه کسب علم و دانش تلاش نمایم. والدینی که بودنشان تاج افتخاری است بر […]

نکات مهم در نگارش متن اصلی پایان نامه

نکات مهم در نگارش متن اصلی پایان نامه ********************************* **آیا عنوان پایان نامه منعکس کننده محتوای آن است و با عنوان مصوب در پروپوزال مطابقت دارد؟ **آیا چکیده پایان نامه آیینه تمام نمایی از متن اصلی است؟ **آیا تعاریف عملیاتی مفاهیم مهم به روشنی ارائه شده است؟ **آیا پایان نامه بدون حضور نویسنده آن به […]

جایگاه پایان نامه در تولید دانش

جایگاه پایان نامه در تولید دانش ۱) حجم عمدهای از پژوهشهای دانشگاهی در قالب پایان نامه ها انجام میشوند و بسیاری از مقالات علمی مستخرج از همین پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها هستند. از اینرو، پایان‌نامه‌ها نقش مهمی در تولید دانش جدید دارند. به‌بیان دیگر، پایان‌نامه نه‌ تنها تمرین پژوهش برای دانشجویان است، خود یکی از روشهای […]