انجام پایان نامه روانشناسی

روانشناسی شاخه ای از علوم زیستی است که علاوه بر مطالعه عینی رفتار قابل مشاهده به فهم و درک فرآیندهای ذهنی که مستقیما قابل مشاهده نبوده و اساس داده های رفتاری و عصب زیست شناختی قابل استنباط است، توجه دارد.
گرایشها و شاخه های رشته روانشناسی عبارتند از: روانشناسی عمومی، روانشناسی بالینی، روانشناسی خانواده درمانی، زیست روانشناسی، روانسنجی، روانشناسی اجتماعی، روانشناسی قانونی، روانشناسی صنعتی – سازمانی و روانشناسی کودک و نوجوان.


روانشناسی بالینی خدمات تشخیص و درمانی(روان درمانی) را به افرادی که دچار رفتارهای نابهنجاری مثل افسردگی، اضطراب ، وسواس و غیره هستند، ارائه می دهد که این خدمات در سه زمینه تشخیص، درمان و پیشنهاد روشهایی برای پیشگیری از معضلات و نابهنجاری های رفتاری ارائه می شود.
روانشناسی صنعتی و سازمانی نیز یافته های روانشناسی را در تمام محیط های کاری به کار می برد یعنی درباره این که محیط کار باید چگونه باشد تا بهترین بازدهی را داشته باشد و یا چه متغیرهایی در ارتباط بین کارفرما و کارگر موثر است و چه عواملی باعث عدم تفاهم بین کارفرما و کارگر می شود، مطالعه می کند.
روانشناسی عمومی نیز به مطالعه کلیات روانشناسی می پردازد و روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی کاربرد یافته های روانشناسی در رابطه با کودکان استثنایی(تیزهوشان و معلولین جسمانی) است.
روانشناسی قانونی رفتارها و هنجارها را در جامعه بررسی می کند. وانشناسان اجتماعی در رابطه با تعامل انسانها و بررسی روابط فرد با فرد است. زیرشاخه های گوناگون دیگری در رشته روانشناسی وجود دارد که هرکدام به مباحث خاصی می پردازند مثلا روانشناسی رشد، زبان، خواب، ورزش، جنایی، هنر درمانی، سلامت، نظامی، خانواده، موفقیت، خلاقیت و … .

توانایی های لازم:
در رشته روانشناسی ، زیست شناسی و شیمی اهمیت بسیاری دارد و باید پایه علوم زیستی دانشجوی این رشته قوی باشد. به همین دلیل امروزه دانشجویان این رشته از بین دو گروه آزمایشی علوم انسانی و علوم تجربی پذیرفته می شوند. از سوی دیگر آمار و ریاضی در این رشته کاربرد وسیعی دارد.
دانشجوی این رشته باید نسبت به اطراف و جامعه خود دید عمیقی داشته باشد تا بتواند ظرافتهای رفتاری افراد را درک کرده و در نهایت به ویژگی های روانی افراد پی ببرد.